Най-продавани

COOPER  DISCOVERER M+S2  265/70R16

COOPER DISCOVERER M+S2 265/70R16

Цена: 264.85лв.

Общи условия за пазаруване

 

 

               Общи условия за пазаруване в електронен магазин СупершопБг

СупершопБг държи на всеки клиент и затова предлага такива условия на пазаруване, че Потребитела да се чувства комфортно и винаги защитен. Политиката на онлайн магазина е изцяло ориентирана да защитава интересите на клиентите си. Целта ни е да направим всеки нов Клиент наш редовен, доволен и щастлив Клиент. Начинът за постигнем това е като сме коректни. Затова СупершопБг предоставя възможността за лесен и удобен отказ на поръчка, връщане на доставена стока или рекламация.

Поръчка

Като нерегистриран потребител - този вид поръчка не предвижда предимства за потребитела

Като регистриран потребител - регистрацията предоставя на потребитела следните предимства:

- регистрацията в сайта ще автоматизира попълването на формулярите за поръчка

- регистрираните потребители имат право да получават и трупат бонус точки при покупка, които да ползват за безплатна покупка

- регистрираните потребители имат право да получават купони за намаление, което е процент от сумата на поръчката

- могат да получават отстъпка при всяка следваща покупка, ако тя надхвърля стойност, по-голяма от предварително зададена

- получаване на известия за промоции и други ползи

- получаване на известия за нови продукти

- получаване на персонализирани промоционални оферти

- получавани на помощ при попълване на поръчка

              Необходими условия за поръчка като регистриран потребител

1. Регистрация в онлайн магазина СупершопБг

2. Валиден е-мейл адрес

3. Адрес за доставка на стоката и фактуриране

4. Данни за контакт

С натискането на бутон „Поръчвам” Вашата поръчка се активира и ще получите известие на предоставения от Вас е-мейл адрес. Администраторът ще се свърже с Вас по телефона за потвърждаване и доуточняване на подробности около доставката.

Онлайн поръчки и въпроси, касаещи дейността на СупершопБг се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

               Доставка

1. Доставката се изпълнява след като е получено плащането по нея. Изключение правят поръчките с наложен пратеж. Поръчаните стоки с получено плащане се доставят в рамките на два дни. Ако поръчката е по някакъв начин специална, срокът се договаря допълнително

2. Доставка се прави само след подробно уточняване и потвърждаване от клиента. Доставките се изпълняват само в работни дни /без почивни и празнични дни/.

3. Таксите за куриерски услуги са съгласно тарифите на съответните куриерските служби

4. В случай на тежки климатични условия, природни бедствия и др. подобни, доставката може да бъде отложена или отказана, за което ще бъдете уведомени своевременно

5. С приемането на стоката от куриера, риска от загубване, похабяване или увреждане на стоката преминава върху купувача. При просрочване на приемането от страна на купувача, всички рискове преминават върху него след изтичане на датата, за която той е бил уведомен да получи стоката

               За отказ от поръчка, връщане и рекламация

               Отказ от поръчка

1. Клиентът има право да откаже поръчката си преди тя да бъде експедирана за доставка чрез куриер на адреса, посочен от Клиента. СупершопБг уведомява всеки Клиент за статусите на поръчката му по е-мейл. В случай, че поръчката не е в сатус „За експедиция” или не е доставена вече на адреса, посочен от Клиента и последния желае да се откаже от нея, той следва да уведоми СупершопБг писмено за отказа си на е-мейл rusevshop@gmail.com. В този случай не дължите обещетение.

2. В този случай СупершопБг изпраща потвърждение за приемане на отказа по е-мейл на клиента и го уведомява за срока за възстановяване на сумата по поръчката /не по-късно от 30 дни от потвърждението на отказа от страна на СупершопБг/. Сумата включва стойността на доставката, като приспада приложимите комисионни на банки или платежни системи, спрямо избрания от клиента начин на плащане.

3. При отказ по-късен от посочения, Вие дължите приложимите комисионни на банки или платежни системи плюс куриерските услуги в двете посоки на куриера или сумата се удържа от приведената сума за стоката преди да Ви бъде върната.

              Връщане на доставена стока

Клиентът има право да върне закупената стока без да дължи обезщетение в срок от 7 дни, считано от датата на получаване в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на е-mail адрес: rusevshop@gmail.com.  В този случай Клиентът дължи транспортните разходи по връщането на стоката.

               Условия за връщане на закупена стока

1. Стоката да бъде с изряден търговски вид

2. Стоката да бъде с ненарушен външен вид и цялост, без одрасквания, външни повреди, наранявания

3. Да не са правени опити за разглобяване на стоката

4. Да не са налице повреди, причинени от клиента поради неправилна употреба, транспортиране или неспазени изисквания на производителя

5. Оригиналната транспортна опаковка и предпазни фолиа да са запазени и с търговски вид

6. Всички консумативи и аксесоари, включени в комплекта на продуктите трябва да са неизползвани и с ненарушена цялост на оригиналната опаковка – кашони, дискове, рекламни материали, пликове, книжки, брошури

7. Да бъдат предоставени фактура, гаранционна карта

При изпълнени условия за цялостност и неизползване на стоката СупершопБ възстановява сумата за стойността на продукта в 30 дневен срок. Разходите по връщането на закупената стока /което може да стане с куриер/, които клиентът е направил за получаване, връщане на закупената стока, комисионни на банки и други разходи, извън сумата по стойността на стоката са за сметка на клиента и не се възстановяват. Сумата се възстановява чрез избраното от клиента платежно средство.

При неизпълнението на условията СупершопБг не би приел стоката и не би възстановил направените разходи по закупуването й от Клиента.

Не подлежат на отказ от поръчка изделия, които са произведени съгласно индивидуалните изисквания на клиента, напр. мебели по поръчка.

               Рекламация

1. За "Връщане и рекламации" попълнете формуляра или се свържете с нас посредством посочения e-mail или телефон, за да получите ОВА (Оторизация за връщане на артикул) проследяващ номер. Ще е необходимо да ни предоставите артикулния номер на продукта (ако има такъв), Вашия адрес, където да доставим заменената стока и телефон за връзка.

2. На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента /констатирани липси, стоката е повредена, наличие на дефекти, несъответствие в размера/. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При спазени условия на магазина и всички действащи законови разпорадби, клиентът може да претендира за възстановяване на платената сума, за замяна на стоката с друга или замяна за подобна с доплащане.

3. На рекламация не подлежи стока, за която клиентът е бил предварително уведомен за несъответствие или дефект.

4. Ако при получаване на стока тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само ако в присъствието на куриера, при самото получаване на стоката е съставен протокол, удостоверяващ това.

5. Няма право на рекламация лице, което се явява трето лице при получаване на пратката и не е основния платец по нея.

               Изключения

1. Не се приемат рекламации на стоки, получени от куриерска служба без надлежно попълнен протокол за повреда на стоката и подписан от куриера

2. Не се приемат рекламации ако стоката е очевидно повредена или третирана

3. Седемдневният период не се отнася за храна, напитки, които сте получили чрез обикновена доставка.

4. За информация, въпроси или пробеми с нашите продукти и услуги не се колебайте да задавате въпросите си към СупершопБг чрез Email: rusevshop@gmail.com, Skype supershopbg или телефон 0877067876

5. В случай, че получите стоката във вид несъответващ с условието за доставка или друга стока различна от поръчаната, ние ще ви я сменим с доставка за наша сметка или ще ви върнем парите.

              Други

1. Гаранцията при гумите покрива дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнали вследствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация. Гаранция не покрива дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията и техническите характеристики на стоката

2. Ако Потребителят не осигури достъп до посочения от него адрес и условия за предаване на стоката в срок, СупершопБг се освобождава от ангажимента по поръчката.

3. Приемайки настоящите условия, потребителят се съгласява да получава имейли касаещи поръчката му, оферти, известия за отстъпки, бонуси и пр. на предоставената от него електронна поща.

4. Всички цени са с включен ДДС

5. Потребителът няма право да извършва действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършва злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др. подобни, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица

6. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между администратора на сайта и потребителите на електронни услуги, намиращи се на интернет сайта SupershopBg.com. Тези условия обвървзват всички потребители на сайта. С натискането на линк или бутон на сайта /с изключение на настоящите Общи условия/ потребитела се съгласява, приема и се задължава да ги изпълнява.

7. Настоящите Общи условия регламентиращи начина на заявка, доставка, плащане и пр. са в сила за всяка поръчка към момента, в който Вие я изготвяте в сайта. Тези условия могат да бъдат променяни без сайта да дължи предварително лично уведомление. Всяка нова редакция се отразява тук в Общите условия. Затова е необходимо Потребитела предварително да се запознае с Общите условия.

8. Работно време от 09.30 ч. до 18.00 ч.

 

Количка

Количката е празна.

Валути

Нови продукти

PIRELLI  WINTER SOTTOZERO 3  305/30R20

PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 305/30R20

Цена: 1,359.38лв.
BRIDGESTONE  LM80EVO  275/60R18

BRIDGESTONE LM80EVO 275/60R18

Цена: 595.97лв.
COOPER  DISCOVERER M+S  275/60R20

COOPER DISCOVERER M+S 275/60R20

Цена: 440.13лв.